FAQ ਖੇਤਰ

ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਤਾ ਖੇਤਰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ।ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ – ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕਲਮਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੱਟ ਦੇ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ।

ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸਤ ਖਰੀਦਦਾਰ – ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰਕੇ, ਸੁਚੇਤ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਈ-ਮੇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ।

24/7 ਸਹਾਇਤਾ –ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ਼ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਦੇ ਚਿਨ੍ਹ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ

PNWBUD ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pnwbud.com ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।

ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੀਕ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ pnwbud ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ, “ਸਹਿਮਤ” ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ “ਸਹਿਮਤ” ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ “ਪੰਜੀਕਰਣ” ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ PNWBUD ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। PNWBUD ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਲੁਤਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਫਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਪਰ, PNWBUD ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। PNWBUD ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ।

PNWBUD ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਈ-ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ / ਇੰਟਰੈਕਟ ਈ-ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (EMT) ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ-ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰ ਅਗਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ 24/7 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EMT ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ:
ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮੱਰਥ ਹਾਂ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ|

ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ|

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ PNWBUD ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ (ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਸਾਰੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ| ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਬਿਲ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ [email protected] ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ|

ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ-ਤੋਂ ਪਤੇ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ|
ਸਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਫਾਈਨਲ ਹੈ|

ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਉਤਪਾਦ (ਉਤਪਾਦਾਂ) ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ|

ਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ PNWBUD ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕਮਾਤਰ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ|

ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ:

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਰਿਫੰਡ, ਬਦਲੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ PNWBUD ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ;

ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ PNWBUD ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਫਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ|

ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ [ਲਾਜ਼ਮੀ] ਹਸਤਾਖਰ ਸਟੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਖਿਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋ|

PNWBUD ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ pnwbud.com ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ| ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ|

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਕੀਮਤਾਂ ਬਲਕ (ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ|

ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ| ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਈਮੇਲ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ|

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਔਸਤਨ 2-3 ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ ਹੈ| ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ (ਉਤਪਾਦਾਂ) ਲਈ ਚੈੱਕਆਊਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ| PNWBUD ਚੈੱਕਆਊਟ ਸਮੇਂ PNWBUD ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਪਾਦ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ [email protected] ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ “ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ” ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ|

ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਪਾਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ| ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਤੇ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|

ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕ (ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀ ਡਾਲਰ)

ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਸਾਇਨ-ਅੱਪ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10 ਹਰਬ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 500 ਹਰਬ ਡਾਲਰ, ਅਤੇ ਹਰ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 1 ਹਰਬ ਡਾਲਰ| ਚੈੱਕਆਉਟ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕੂਪਨ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ|

ਯਾਦ ਰੱਖੋ:
Herb Dollars to all past purchases are applied;
ਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਜੜੀ-ਬੂਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;

PNWBUD ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਕੂਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਕੂਪਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਹਰ ਇੱਕ ਕੂਪਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੂਪਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸੇਲ ‘ਤੇ ਕੂਪਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਕਿਸੇ ਕੂਪਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਸ ਕੂਪਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆ| PNWBUD ਕੂਪਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ|

ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੂਪਨ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ
“ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ” ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ
ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ “ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਉਂਟ” ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ (ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ) ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ “ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਉਂਟ” ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ (ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ) ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ EMT ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ|

ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ| ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ:

ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਲੱਬਧ ਉਤਪਾਦ ਲਓ, ਜਾਂ

ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਰਾਪ-ਇਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ|

ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ [ਲਾਜ਼ਮੀ] ਹਸਤਾਖਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ‘ਤੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ [email protected] ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ PNWBUD ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਅਵੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ| ਜੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ PNWBUD ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ| ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ PNWBUD ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਖਰਾਬ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ|

PNWBUD ਇੱਕ “ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪਹੁੰਚ” ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ PNWBUD ਦੇ ਇੱਕਲੇ ਅਖਤਿਆਰ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ|

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਪਾਦ (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ) ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ [email protected], ਲਾਈਵ ਚੈਟ, ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ (604) – – ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ | ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ| ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, PNWBUD ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ| ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ [ਲਾਜ਼ਮੀ] ਹਸਤਾਖਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਮਾਨ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸ ਲਈ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ| ਜੇ ਸਾਮਾਨ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਨੁਕਸ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ| ਬਦਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ PNWBUD ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ| ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਿਲ ਹਨ (ਉਪਭੋਗਤਾ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਉੱਪਰ ਵੇਖੋ)|

ਵਾਪਸੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੰਬਰ – ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਵਾਪਸੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (RA) ਨੰਬਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ| ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਖਰਾਬ ਹੈ, ‘ਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ RA ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਉਤਪਾਦ ਬਿਨਾਂ RA ਦੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ| ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਅਸਲ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਮਾਨ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਜੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|

PNWBUD ਰੀ-ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ RA ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਨੁਕਸ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਗੁੰਮ ਹੈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ| ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ PDF ਵਾਊਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਦਾ RA ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ|

ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ, ਸਾਡੇ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|

ਬਦਲਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਸੀ|

ਉਪਭੋਗਤਾ ਗਾਰੰਟੀ ਸਾਰੇ ਬਦਲਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|

ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ| ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ PNWBUD ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ|

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਯੋਗ PNWBUD ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ|

PNWBUD ਦੀ ਔਨਲਾਇਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਜਿਵੇਂ ਹੈ’ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| PNWBUD ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾਬੱਧਤਾ, ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ|

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, PNWBUD ਔਨਲਾਈਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ|

PNWBUD ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ PNWBUD ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ (ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ,ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮੇਤ), ਭਾਵੇਂ PNWBUD ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ PNWBUD ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ| ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ|

PNWBUD ਔਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ, ਟਾਈਪੋਗਰਾਫੀਕਲ, ਜਾਂ ਫ਼ੋਟੋ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| PNWBUD ਔਨਲਾਈਨ ਇਹ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ, ਜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ| PNWBUD ਔਨਲਾਈਨ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ, PNWBUD ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ|

PNWBUD ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ|

ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|